De verschillende disciplines

Sport Boules is een actieve sport die gespeeld wordt op recreatief niveau en als wedstrijd-/topsport. Sport Boules bestaat uit meerdere disciplines onder verdeeld in 3 hoofdgroepen. De sportdisciplines worden afzonderlijk of als meerkamp beoefend, individueel en in teamverband.

I Traditionel
het oorspronkelijke Boule Lyonnaise. Dit wordt gespeeld in ploegen van 1, 2, 3 of 4 spelers (simple, doublet, triplet en quadret). De basis is het originele jeu de boule spel dat concentratie, coördinatie en een sterk strategisch inzicht vraagt.

II Enkele meer technische onderdelen
Deze vragen hoge richtvaardigheid, sterke concentratie en het vermogen om in een zeer beperkte tijd te pieken
Combiné
een puur vaardigheidsonderdeel dat rollen en werpen met 1 of 2 personen per ploeg combineert,
Tir de présicion of Precisieworp
een pure vaardigheidsvorm voor alleen werpen

III De moderne hardloopvormen
Deze stellen hoge eisen aan herstelvermogen, dynamische coördinatie en ondersteunend ploegenwerk. Deze onderdelen worden aan andere conditiesporten aangeboden als een intensieve trainingsvorm om herstelvermogen en loopcoördinatie te verbeteren.
Tir progressif
een combinatie van harde conditionele inzet en vaardigheid met werpen waarbij één speler 5 minuten krijgt om zoveel mogelijk keer te raken.
Relais en Double
Dezelfde vorm maar nu voor 2 personen per ploeg
Zomerbiatlon
Een combinatie van de Tir Progressif - techniek en afstand lopen, individueel uit te voeren of in estafette in een ploeg van 3 personen

Accommodatie en attributen

Sport Boules wordt gespeeld op een stroeve vlakke niet stuiterende ondergrond met een lengte van 27,5 meter en een breedte van 2,5 tot 4 meter. De belangrijkste attributen zijn 4 boules die in grootte en gewicht persoonlijk gekozen zijn binnen internationaal vastgestelde grenzen. Andere hulpmiddelen hebben de functie om aan te tekenen of af te tekenen op de grond. Voor de conditionele onderdelen zijn matten met specifieke maten vastgesteld.

Belang

Sport Boules wordt gebruikt voor training van herstel vermogen en wordt daarnaast aanbevolen als volledige oefening voor de ontwikkeling van de souplesse en kracht van de borst, de benen en van de rug.
Sport Boules traint de hand - oog coördinatie in minder of meer hardlopende beweging in sterke mate door de hoge eisen die aan nauwkeurigheid wordt gesteld
Sport Boules blijkt prima inpasbaar in schoolprogramma’s.
Sport Boules wordt ook aangeboden als sport voor geestelijke gehandicapten.

Sport Boules en andere sporten

Sport Boules is van oudshereen zelfstandige sport in al zijn geledingen. De formule van de sportieve disciplines kan daarnaast vanuit het bovengenoemde belang prima gebruikt worden als trainingsvariant bij andere sporten ten behoeve conditieopbouw. De ervaring leert dat met name het spelelement en de vereiste aandacht voor looptechniek ongemerkt tot een hogere intensiteit van de trainingsarbeid leidt.