Doelstelling

Sport Boules is een sport die in meer dan 40 landen in de wereld wordt beoefend onder de gezamenljke auspicien van de Fédération Internationale de Boules (FIB). Voor Nederland is de Federatie Sport Boules Nederland (FSBN) bij FIB aangesloten.

In het verlengde van de doelstelling van de FIB heeft de FSBN de doelstelling om Sport Boules in Nederland te propageren en haar ontwikkeling als actieve sport te ondersteunen en te stimuleren. De FSBN streeft hiernaar met Sport Boules als zelfstandige sport en met Sport Boules in samenwerking met andere sporten. In dit kader streeft de FSBN ernaar de samenwerking met de atletiek zoals die in Alkmaar voor beide sporten zijn vruchten afwerpt, verder door te zetten.

Organisatie

De FSBN kent als leden de aangesloten verenigingen en de bijzondere leden. De algemene ledenvergadering heeft conform de staturen een bestuur gevormd. Deze heeft de volgende bezetting

FunctieNaamAdres
Voorzitter en secretarisP. BierstekerGerard Doustraat 18
1816 CR Alkmaar
PenningmeesterJ. MetselaarEsdoornlaan 22
1829 HG Alkmaar
Ledenadministratie J. MetselaarEsdoornlaan 22
1829 HG Alkmaar
Sportorganisatie J. Metselaar Esdoornlaan 22
1829 HG Alkmaar
Trainingen en tuchtP. BierstekerGerard Doustraat 18
1816 CR Alkmaar