15 januari 2021 Christian lacoste overleden

Vanochtend bereikte ons het trieste bericht dat Christian Lacoste ons gisteren 15 januari 2021 is ontvallen. Hij is cruciaal geweest voor het ontstaan en bestaan van de Sport Boules in Nederland. Wij danken hem en zijn vrouw Cebille enorm voor de hartelijke wijze waarop zij ons altijd hebben aangemoedigd. Als hoofdtrainer, technisch directeur, algemeen directeur van de FFSB en directeur van de FIB wist hij als geen ander welke inspanningen nodig zijn om in een "witte vlek" een nieuwe eeuwenoude sport op de kaart te zetten en heeft ons hierin in zijn verschillende functies gesteund waar het hem mogelijk was. We gaan hem missen en onze gedachten zullen regelmatig naar hem teruggaan.

La triste nouvelle nous parvient que Christian Lacoste nous est décédé hier le 15 janvier 2021. Il a joué un rôle crucial dans la création et l'existence des boules sportives aux Pays-Bas. Nous tenons également à le remercier ainsi que sa femme Cebille pour le sphere cordial avec laquelle ils nous ont encouragés. Comme entraineur national, directeur technique et general du FFSB et president de la FIB il a toujour su quels efforts il faut pour gagner un place dans une "region blanche" notre nouveau sport de tradition des siecles et il a nous soutenu dans touts facon qu'etait possibble pour lui. Il va nous manquer et nos pensées de lui reviendront régulièrement.

Aankondiging hervatting Sport Boules

Op 6 mei 2020 heeft de minister president Mark Rutte in een persconferentie aangegeven dat het per 11 mei 2020 weer is toegestaan om buitensport te beoefenen. De sporters moeten zich aan de basisregels omtrent verspreiding van het COVID-19-virus blijven houden. Deze zijn, zoals gepubliceerd op rijksoverheid.nl