Nationaal

De Nederlandse competitie loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgend jaar. De competitiewedstrijden worden gehouden op elke eerste woensdagavond van de maand vanaf 19:30 uur op de Sport Boules baan van atletiekvereniging Hylas, Alkmaar. Bij geoorloofde absentie kan de wedstrijd later gespeeld worden, mits dit in dezelfde maand plaatsvindt en mits dit in overleg met de tegenstander gebeurd en met het akkoord van de wedstrijdleiding.

Voorinschrijving is vooralsnog niet nodig. Voor deelname van niet leden geldt een deelnametarief van € 5,- per wedstrijdavond.

Het eindresultaat van deze competitie is voor een belangrijk deel bepalend voor de samenstelling door de FSBN van het team dat Nederland vertegenwoordigt op de door de F.I.B. georganiseerde wedstrijden en de buitenlandse wedstrijden waaraan alleen inschrijving via de FSBN mogelijk is.

 

Internationaal

In ongeveer 60 landen in de wereld wordt Sport Boules georganiseerd gespeeld, dat wil zeggen dat in deze landen een bond of federatie bestaat die zich bij de enige overkoepelende wereld organisatie, de Federation International de Boules, de F.I.B., heeft aangesloten en van deze FIB de vertegenwoordigingsrechten heeft gekregen om spelers aan te wijzen die voor dat land uit mogen komen op door de FIB georganiseerde wedstrijden mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Per 2018 is de structuur van de internationale organisatie aangepast waarbij de door de FIB erkende "Federation European de Boules, de F.E.B., de verantwoordelijkheid heeft gekregen om namens de FIB de in Europa voorkomende officiele FIB wedstrijden onder haar naam aan Europese plaatsen toe te wijzen en hiervoor de wedstrijd te organiseren

Wedstrijden van de F.E.B.

De door de F.E.B. goedgekeurde wedstrijden staan op de link van de F.I.B. Deelname hieraan is alleen mogelijk als lid van het Nederlandse team.

Wedstrijden van de F.I.B.

De door de F.I.B. goedgekeurde wedstrijden staan op de link van de F.I.B. Met name voor deelname aan de wereldkampioenschappen geldt sinds de oprichting van de FEB per discipline dat een Europees land bij de beste 7 van Europa moet behoren om te mogen participeren op wereldkampioenschappen. Deelname hieraan is ook in dit geval alleen mogelijk als lid van het Nederlandse team.

Buitenlandse wedstrijden met inschrijving via de FSBN

In een aantal gevallen kunnen Nederlandse spelers deelnemen aan wedstrijden in het buitenland. Dit kunnen wedstrijden zijn die georganiseerd zijn door de nationale bonden van de betreffende landen of door clubs.

Wedstrijden waarvoor alleen via de FSBN ingeschreven kan worden zijn:

Championnat Mondial
Championnat National

Contactgegevens en eventuele inschrijfmogelijkheden van een aantal wedstrijden kunt u per land vinden op de volgende link

Frankrijk