Sport Boules Vereniging Nederland (SBVN)

De SBVN is de onder beheer van de FSBN vallende vereniging waar belangstellende zich kunnen aanmelden indien er zich in hun omgeving geen vereniging bevindt die aangesloten is bij FSBN. Hier is alleen sprake van dat in alle redelijkheid niet verwacht kan worden dat belangstellende de aansluiting bij een club aangaan en de daarmee gemoeide financiele verplichtingen.

Enige doelstelling voor de inschrijfmogelijkheid bij de SBVN isdat hiermee deze sporters een status hebben om door de FSBN uitgezonden te mogen worden naar door de internationale Sport Boules bond FIB georganiseerde wedstrijden. De SBVN neemt derhalve geen aansprakelijkheid op zich voor de uitoefening van de sport een de deelname aan de wedstrijden van de FIB, noch voor enig financieel risico.


Cluster Sport Boules van Atletiekvereniging Hylas, Alkmaar (in aanvraag)

De cluster Sport Boules van Atletiekvereniging Hylas te Alkmaar is een zelfstandig onderdeel van deze vereniging die een volwaardig lidmaatschap met zich meebrengt. Leden van deze vereniging mogen gebruik maken van de accommodatie en de aangeboden trainingen.

De vereniging organiseert voor de FSBN een competitie die loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De competitie bestaat uit een dubbele ronde voor alle 6 disciplines waarbij per maand een discipline wordt gespeeld. Als uitgangspunt geldt dat de wedstrijden op de eerste woensdag van de maand plaatsvinden met de mogelijkheid om bij geoorloofde absentie de wedstrijd na deze dag maar binnen de maand alsnog te kunnen spelen.